Formularze do pobrania

Pobierz formularz ze strony NFZ

Oświadczenie o dostępie do dokumentacji

Informujemy iż jednym z Państwa praw określonych w ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta jest prawo do złożenia:

  • oświadczenia o upoważnieniu osoby bliskiej do uzyskiwania informacji o stanie zdrowia i udzielonych świadczeniach zdrowotnych, ze wskazaniem imienia i nazwiska osoby upoważnionej oraz danych umożliwiających kontakt z tą osobą, albo
  • oświadczenia o braku takiego upoważnienia;
  • oświadczenia pacjenta o upoważnieniu osoby bliskiej do uzyskiwania dokumentacji, ze wskazaniem imienia i nazwiska osoby upoważnionej, albo
  • oświadczenia o braku takiego upoważnienia;

Złożone przez Państwa oświadczenia załączone zostaną do Państwa dokumentacji medycznej lub umieszczone bezpośrednio w niej. Wzory stosownych oświadczeń do pobrania zamieszczamy poniżej.

  • Oświadczenie o upoważnieniu do uzyskiwania informacji o stanie zdrowia
  • Oświadczenie o upoważnieniu do uzyskiwania dokumentacji