Skierowania na badania dodatkowe

Zasady kierowania na badania dodatkowe

1. W zakresie koniecznym do wykonania Świadczeń gwarantowanych przychodnia zapewnia pacjentom nieodpłatnie badania diagnostyczne określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej.

2. O potrzebie wykonania danego badania decyduje lekarz w trakcie wizyty.

3. Badania, które nie wynikają z prowadzonego procesu diagnostyczno-terapeutycznego, w szczególności na potrzeby lekarzy nie pracujących w naszej przychodni lub na życzenie pacjenta wykonywane są odpłatnie.

4. Wykaz badań określonych w rozporządzeniu koszykowym dla POZ

1. Badania hematologiczne:
1) morfologia krwi obwodowej z wzorem odsetkowym;
2) płytki krwi;
3) retikulocyty;
4) odczyn opadania krwinek czerwonych (OB);
5) poziom glikozylacji hemoglobiny (HbA1c).
2. Badania biochemiczne i immunochemiczne
w surowicy krwi:
1) sod;
2) potas;
3) wapń całkowity;
4) żelazo;
5) stężenie transferyny;
6) mocznik;
7) kreatynina;
8) glukoza;
9) test obciażenia glukoza;
10) białko całkowite;
11) proteinogram;
12) albumina;
13) białko C-reaktywne (CRP);
14) kwas moczowy;
15) cholesterol całkowity;
16) cholesterol-HDL;
17) cholesterol-LDL;
18) triglicerydy (TG);
19) bilirubina całkowita;
20) bilirubina bezpośrednia;
21) fosfataza alkaliczna (ALP);
22) aminotransferaza asparaginianowa (AST);
23) aminotransferaza alaninowa (ALT);
24) gammaglutamylotranspeptydaza (GGT);
25) amylaza;
26) kinaza kreatynowa (CK);
27) fosfataza kwaśna całkowita (ACP);
28) czynnik reumatoidalny (RF);
29) miano antystreptolizyn O (ASO);
30) hormon tyreotropowy (TSH);
31) antygen HBs-AgHBs;
32) VDRL.
3. Badania moczu:
1) ogólne badanie moczu z ocena mikroskopowa osadu;
2) ilościowe oznaczanie białka;
3) ilościowe oznaczanie glukozy;
4) ilościowe oznaczanie wapnia;
5) ilościowe oznaczanie amylazy.
4. Badania kału:
1) badanie ogólne;
2) pasożyty;
3) krew utajona — metoda immunochemiczna.
5. Badania układu krzepnięcia:
1) wskaźnik protrombinowy (INR);
2) czas kaolinowo-kefalinowy (APTT);
3) fibrynogen.
6. Badania mikrobiologiczne:
1) posiew moczu z antybiogramem;
2) posiew wymazu z gardła;
3) ogólny posiew kału w kierunku pałeczek Salmonella; Shigella.
7. Badanie elektrokardiograficzne (EKG) w spoczynku.
8. Badanie ultrasonograficzne (USG) jamy brzusznej.
9. Zdjęcia radiologiczne:
1) zdjęcie klatki piersiowej w projekcji AP i bocznej;
2) zdjęcia kostne — w przypadku kręgosłupa, konczyn i miednicy w projekcji AP i bocznej;
3) zdjęcie czaszki i zatok w projekcji AP i bocznej;
4) zdjęcie przeglądowe jamy brzusznej.