Usługi medyczne dostępne odpłatnie

1. Wizyta internistyczna, pediatryczna - 50zł
2. Wizyta domowa poza godzinami pracy przychodni - 70zł
3. Porady specjalistyczne:
- psychiatryczna - 80zł
- psychologiczna - 80zł
4. Badania kierowcy - 200zł
5. Badania sanitarno-epidemiologiczne - 30zł 

Zabiegi pielęgniarskie: - iniekcja podskórna i domięśniowa - 15zł
- pomiar ciśnienia tętniczego - 5zł
- pomiar cukru we krwi - 10zł
- stawianie baniek - 30zł
- pielęgnacja chorego w domu - 40zł
- podłączenie kroplówki w domu - 40zł

Prywatne przyjęcia i zabiegi są realizowane po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym lub osobistym.

Opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej w sposób określony w art. 27 pkt.2 ustala podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych.

Maksymalna wysokość opłaty za:
- pierwsza kopia dokumentacji medycznej, której pacjent wcześniej nie odebrał jest bezpłatna.
- jedna strona kopii lub wydruku dokumentacji medycznej - 0,30zł
- jedna strona kopii dokumentacji medycznej potwierdzonej za zgodność - 0,50zł
- dokumentacja medyczna na nośniku danych - 2,00zł
- jedna strona kopii wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej - 10,00zł
- środki komunikacji elektronicznej - 0,00