Zakres oferowanych świadczeń POZ

Zakres oferowanych świadczeń POZ w Przychodni Lekarskiej "ZDROWIE"

ŚWIADCZENIA UDZIELANE PRZEZ LEKARZA POZ

GABINETY LEKARZY POZ
czynne od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:00 – 18:00

 • porada lekarska w przychodni
 • porada lekarska w domu pacjenta
 • wizyta patronażowa u noworodka
 • świadczenia w ramach profilaktyki
 • teleporada
 • wizyta w ramach promocji zdrowia
 • edukacja

 

ŚWIADCZENIA UDZIELANE PRZEZ PIELĘGNIARKĘ POZ

GABINET ZABIEGOWY
czynny od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:00 – 18:00

Świadczenia udzielane przez pielęgniarkę Gabinetu Zabiegowego:

 • pobieranie krwi i innego materiału biologicznego
 • pomiary: temperatury, tętna, ciśnienia tętniczego, oddechów, obwodów ciała
 • pomiary wzrostu i wagi oraz obliczanie wskaźnika masy ciała (BMI)
 • EKG
 • oznaczanie poziomu cukru
 • zastrzyki, kroplówki
 • pielęgnacja ran, zdejmowanie szwów
 • edukacja
 • badanie ostrości wzroku

 

PUNKT SZCZEPIEŃ

czynny od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:00 – 18:00

Świadczenia udzielane przez pielęgniarkę Punktu Szczepień:

 • szczepienia dzieci i dorosłych
 • pomiary: temperatury, tętna, ciśnienia tętniczego, obwodów ciała
 • pomiary wzrostu i wagi oraz obliczanie wskaźnika masy ciała (BMI), centyle
 • edukacja
 • badanie ostrości wzroku
 • oznaczanie poziomu cukru

 

GABINET PIELĘGNIARKI ŚRODOWISKOWEJ

czynny od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:00 – 18:00

Świadczenia udzielane przez pielęgniarkę Gabinetu Środowiskowego:

- wizyta domowa:

 • rozpoznanie środowiska
 • przeprowadzanie wywiadów środowiskowo-rodzinnych
 • pomiary: temperatury, tętna, ciśnienia tętniczego, oddechów
 • oznaczanie poziomu cukru
 • zastrzyki, kroplówki
 • pobieranie krwi i innego materiału biologicznego
 • pielęgnacja ran, zdejmowanie szwów
 • cewnikowanie pęcherza moczowego
 • toaleta dróg oddechowych
 • pielęgnacja zgłębnika żołądkowego/stomii
 • wlewki doodbytnicze
 • edukacja
 • usprawnianie ruchowe

- wizyta patronażowa u niemowlęcia

- wizyta w ramach profilaktyki

- wizyta w ramach promocji zdrowia

 

USŁUGI KOMERCYJNE

ZGODNIE Z WYWIESZONYM CENNIKIEM USŁUG

 • wizyty komercyjne
 • badania laboratoryjne
 • zabiegi
 • iniekcje
 • EKG

 

Opracował/Zatwierdził Kierownik Przychodni Lekarskiej "ZDROWIE": Małgorzata Nawrot
Nr procedury OJ 12.1