Zasady zapisu na wizyty

Zasady zapisu na wizyty w przychodni

Termin wizyty można ustalić:

  • osobiście w rejestracji poradni
  • telefonicznie - nr 48. 29 761 32 63  lub nr 48. 29 761 35 00

Pacjent może umówić się osobiście lub za pośrednictwem innej osoby. Po zapisaniu pacjent otrzymuje informację o której godzinie powinien zgłosić się do poradni, godzina ta nie jest tożsama z godziną przyjęcia przez lekarza.

Zapisy na wizyty domowe

Wizyty domowe realizowane są w przypadkach uzasadnionych medycznie i w terminach uzgodnionych w rejestracji przychodni (osobiście lub telefonicznie).