Ośrodek środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży

Od 1 kwietnia 2020 roku, dzieci oraz młodzież ucząca się do ukończenia 21 roku życia,  mogą korzystać z bezpłatnych porad psychologicznych i psychoterapeutycznych. NFZ finansuje nowy rodzaj  usług medycznych: „Ośrodek środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży”.

Świadczeniodawca udziela świadczeń ambulatoryjnych oraz środowiskowych (również z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych) następującej grupie pacjentów:

- dzieci poniżej 7 roku życia,

- dzieci i młodzież objęci obowiązkiem szkolnym i obowiązkiem nauki oraz kształcący się w szkołach ponadpodstawowych – do ich ukończenia, jednak nie później niż do ukończenia 21 roku życia, a także ich rodziny lub opiekunowie prawni.

 

Zapraszamy szczególnie dzieci i młodzież z następującymi problemami:

- zaburzenia psychiczne, lękowe i nerwicowe,

- zaburzenia zachowania

- zespoły uzależnienia,

- obniżony nastrój i niska samoocena,

- problemy emocjonalne,

- długotrwały stres w szkole,  w domu.

 

Skierowanie nie jest wymagane.

 

Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży

Poniedziałek 8:00-20:00
Wtorek 8:00-20:00
Środa 8:00-20:00
Czwartek 8:00-20:00
Piątek 8:00-20:00
Sobota 10:00-15:00